Tai-Pei 台北 │ Kee-Lung 基隆 │ Hsin-Chu 新竹 │ I-Lan 宜蘭 │ Miao-Li 苗栗 │ Tai-Chung 台中
Chang-Hwa 彰化 │ Nan-Tou 南投 │ Peng-Hu 澎湖 │ YunL-in 雲林 │ Chia-Yi 嘉義 │ Tai-Nan 台南 │ Ping-Ton 屏東
Copyright © 2011 DavidYuGallery.comDavidYuPhotos.comTaipei & San Francisco │ All Rights Reserved │ 游輝弘 舊金山攝影藝廊 圖文版權所有 請勿轉載